Busplan

BUSPLAN
Busserne afgår fra Morsø Gymnasiums busholdepladser umiddelbart vest for Gymnasiet..
Busserne afgår præcis til de tider, der er angivet i denne busplan. 
Dog venter bussen ved sidste afgang fra hallerne til spillerne er færdige. Vi henstiller til publikum, at man ikke venter med hjemturen til sidste busafgang, dette for at undgå overbelægning på busserne.
Er der problemer ved første busafgang, er det de hold, der først skal spille kamp, der kommer med.

Eventuelle spørgsmål eller problemer rettes til kørselskontoret, som findes i en Pavillon ved busterminalen ved Morsø Gymnasium.Der er undersider busplan for de enkelte haller.
Morsø Påskestævne  | morspaaske@gmail.com